Looks like we have a dedicated website for the country you are shopping on

Sorry! We kunnen niet vinden wat je zoekt.
Nieuwe grote maten mode
NIEUW BINNEN: Holiday Shop
Lente must-haves
Aanbiedingen & multipacks
Shop nu
VIP-member worden?

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om de privacy van bezoekers en klanten die onze sites gebruiken, te beschermen en nemen uw privacy zeer serieus. De teamleden van Yours Clothing waarderen en respecteren het belang van privacy op het internet. De onderstaande paragrafen vormen ons privacybeleid. Ze bevatten de regels die we volgen met betrekking tot de manier waarop we de persoonlijke gegevens gebruiken die we over u verzamelen.

Yours Clothing Limited, Newcombe House, Bakewell Road, Peterborough, PE2 6XU, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 2886196 exploiteren onze sites, onder de handelsnamen Yours Clothing en BadRhino, waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen met 'wij', 'onze' en 'ons'.

Wij zijn de gegevensbeheerder van alle informatie die ons wordt verstrekt via onze websites, mobiele-telefoontoepassingen, winkels of sociale-mediapagina's. Wij staan geregistreerd bij het Information Commissioners Office in het Verenigd Koninkrijk met referentienummer Z1618891.

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022.

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over ons privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via Neem contact met ons op.

We erkennen de noodzaak om alle klantgegevens op een passende en wettige manier te behandelen en te verzamelen en verwerken de gegevens op basis van contract en legitieme belangen.

Wij verzamelen gegevens over u voor de vervulling van onze verplichtingen met betrekking tot elk contract dat door ons wordt gesloten wanneer we een bestelling ontvangen die door u, de klant, is geplaatst.

We kunnen uw gegevens ook, met uw toestemming, verzamelen met het doel u marketing-, promotie- of prijsvraaginformatie te verstrekken.

Met het oog op het nakomen van onze verplichtingen bij het verwerken van uw bestelling, moeten wij enkele persoonlijke gegevens van u verzamelen. Persoonlijke gegevens zijn alle identificeerbare gegevens die aan ons zijn verstrekt, wat betekent dat we u direct of indirect kunnen identificeren. Dit kan van alles zijn, van een bestelnummer tot specifieke informatie, zoals uw adresgegevens of telefoonnummer.

Details over de momenten waarop gegevens worden verzameld, staan hieronder vermeld:

 • Bij het plaatsen van een bestelling op de websites van Yours Clothing of BadRhino of op de mobiele applicatie
 • Bij het aanmaken van een account op de websites van Yours Clothing of BadRhino of op de mobiele applicatie
 • Bij registratie voor onze nieuwsbrief, marketingcampagnes of andere promoties
 • Bij meedoen aan prijstrekkingen of prijsvragen
 • Bij invullen van formulieren op een van onze sites, de mobiele applicatie of in de winkel
 • Bij het communiceren met onze sociale media-pagina's, in de vorm van commentaren, door het uploaden van foto's of het gebruik van campagne-hashtags
 • Bij het communiceren met ons via e-mail, telefoon of door ons te schrijven

Gegevens die over u kunnen worden vastgelegd, kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de volgende:

 • Naam
 • Volledig adres, inclusief postcode
 • E-mail
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Wachtwoord
 • Betalingsgegevens

We kunnen ook technische informatie vastleggen over apparaat-/providergegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites, inclusief uw IP-adres, locatie en details van het besturingssysteem. Meer informatie over het online volgen van uw gebruik van onze sites is te vinden in ons Cookiebeleid.

Als u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij betalingsgegevens nodig, tenzij u betaalt met een betalingsdienstaanbieder zoals Amazon of PayPal. Alle verstrekte betalingsinformatie wordt veilig vastgelegd door de externe partij.

Alle verplichte informatie wordt aangegeven met een sterretje. U hoeft deze informatie niet aan ons te verstrekken, maar dit betekent dat we uw verzoek niet zullen kunnen verwerken en onze verplichtingen jegens u uit hoofde van het verkoopcontract niet zullen kunnen nakomen.

Yours Clothing gebruikt de persoonlijke informatie die u verstrekt alleen voor het volgende:

 • Voor ons om uw bestellingen af te handelen, uw goederen af te leveren en alle betalingen en terugbetalingen te verwerken, inclusief het delen van uw gegevens met derde partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling, tot de levering is voltooid
 • Om updates te verzorgen over geplaatste bestellingen, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot pakketbezorging
 • Om contact met u op te nemen met betrekking tot communicaties die naar ons worden verzonden
 • Om uw contactgegevens up-to-date te houden
 • Om uw online account te beheren
 • Om mogelijke fraude of misbruik op onze sites te detecteren en te voorkomen
 • Om u informatie over marketingcampagnes toe te sturen, nieuws over ons bedrijf, prijsvragen of promoties die u mogelijk interesseren, op voorwaarde dat we uw toestemming hebben ontvangen om dat te doen
 • Om uw ervaring op onze platforms te personaliseren, dat wil zeggen om u op basis van uw vorige gebruik van onze website gerichte suggesties te verstrekken
 • Bij het verwerken van een inzending voor een prijsvraag of prijstrekking (als er andere doelen voor het verwerken van uw gegevens vereist zijn, worden deze gedetailleerd beschreven in alle Algemene voorwaarden die bij de inzending worden verstrekt in verband met de prijsvraag)

We zullen geen informatie over onze klanten bekendmaken aan derden, behalve wanneer dit een noodzakelijk onderdeel is van het verlenen van een service aan u - bijvoorbeeld het regelen dat een product naar u wordt verzonden. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet daartoe beperkt:

 • Betaalgateways
 • Bezorgingsbedrijven
 • Technologiehosts, zoals servers en e-maildistributeurs
 • Zakelijke partners

Alle informatie die aan ons wordt verstrekt en wordt gedeeld met derden of zakelijke partners, zal worden beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de instructies om uw bestellingen af te ronden of voor levering van uw goederen.

Onze sites bevatten mogelijk ook links naar de websites van aan ons gelieerde ondernemingen, zakelijke partners, hun netwerken en adverteerders. Als u een link naar deze websites volgt, hebben deze hun eigen privacybeleid, dat kan verschillen van dat van ons. Controleer de details van dit beleid voordat u enige informatie rechtstreeks aan derden verstrekt.

De externe betalingsgateway verzamelt de gegevens van uw betaalkaart om uw aankoop af te ronden die is gedaan via onze site(s), mobiele applicaties en de internetzuil in de winkel. Als u voor uw betaling een kredietoptie kiest, worden uw ordergegevens naar een externe partij verzonden. Ze zullen verdere informatie nodig hebben om een kredietcontrole uit te voeren voordat een krediet wordt overeengekomen. De gegevens van de provider die we gebruiken, Klarna, staan hieronder:

Klarna AB biedt onze klanten een handigere betaalmethode. Klarna AB ("Klarna") is een aanbieder van financiële diensten. De hoofdvestiging van Klarna bevindt zich aan de Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Klarna is geregistreerd bij het Zweedse bedrijvenregister onder registratienummer 556737-0431 en is gelicentieerd door en staat onder toezicht van de Zweedse toezichthoudende financiële autoriteit (www.fi.se), Box 7821, 10397 Stockholm, Zweden en de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming, Box 8114, 10420 Stockholm, Zweden.

Klarna heeft bepaalde informatie over u en de bestelling nodig om hen in staat te stellen te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun kredietproducten. We moeten accountgegevens doorgeven aan Klarna, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgeschiedenis, evenals uw bestelgegevens, inclusief betalingsmethode, verzendgegevens en wat u hebt besteld. Als u Klarna niet als betaalmethode selecteert, wordt er geen persoonlijke informatie verzonden. Het verdere gebruik van deze gegevens wordt beheerst door het privacybeleid van Klarna Klarna's Privacybeleid

Als u uw toestemming geeft voor marketingberichten of zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, houden wij u via e-mail, sms of WhatsApp op de hoogte, zoals meldingen over onze producten en diensten.

We delen geen enkele van de door u verstrekte persoonlijke gegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit anders staat vermeld in dit privacybeleid, met het doel uw bestelling te af te ronden.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en ons vragen om niet door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om u af te melden voor berichten van ons of voor gegevensverwerking, kunt u:

 • U afmelden door de link op de ontvangen berichten te volgen
 • Ervoor kiezen u niet aan te melden voor marketingberichten bij het verwerken van een bestelling
 • Contact opnemen met onze klantendienst, die uw identiteit moet bevestigen om uw verzoek te verwerken

Alle verzoeken om afmelding voor onze berichten zullen zo snel mogelijk worden verwerkt, maar het kan enkele dagen duren.

Op al onze sites gebruiken we beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Uw gegevens worden ook beschermd tijdens elke online verzending met behulp van Secure Sockets Layers (SSL)-encryptiesoftware.

We hebben ook de juiste beveiligingsmaatregelen op al onze fysieke locaties om ons te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die we over u hebben verzameld via een van onze platforms.

We gebruiken cookies op onze websites. Een cookie is een klein informatiebestand dat naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw harde schijf. Als u zich bij ons hebt geregistreerd, zal uw computer een identificerend cookie opslaan waarmee u tijd zult besparen telkens wanneer u opnieuw Yours Clothing bezoekt, door uw e-mailadres voor u te onthouden. U kunt de instellingen in uw browser wijzigen om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die op onze websites worden gebruikt.

We zullen de door ons van u verzamelde persoonlijke gegevens niet overdragen aan externe gegevensverwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER').

Sommige van onze externe contractanten die uw gegevens hebben ontvangen, zoals ergens anders vermeld staat in dit privacybeleid, dragen gegevens mogelijk over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Waar dit zich voordoet, zullen we proberen ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Gegevensbeschermingswet uit2018 met betrekking tot dergelijke overdrachten. Houd er rekening mee dat dergelijke landen buiten de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het Verenigd Koninkrijk, maar de verzameling, opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons blijven onder dit privacybeleid vallen.

Alle door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in onze databases met het doel u een accountfaciliteit te verstrekking bij Yours Clothing Ltd. Uw gegevens worden bewaard zolang uw account open blijft. U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw gegevens en ons verzoeken dat we de informatie die we hebben te verwijderen, in overeenstemming met uw rechten.

Gegevens die voor juridische doeleinden moeten worden bewaard, kunnen echter niet worden verwijderd, maar worden geanonimiseerd en worden enkel bewaard gedurende de periode die wettelijk als vereiste is gespecificeerd. Daarna worden de resterende gegevens verwijderd.

Voor meer informatie over de periode gedurende welke we uw gegevens bewaren, kunt u ons beleid voor gegevensbewaring bekijken.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen in verband met de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

U hebt het recht om ons te vragen om een van de volgende dingen te doen met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 • U kunt de persoonlijke informatie die we over u hebben, updaten
 • U kunt onjuiste informatie laten corrigeren
 • U kunt de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan het verwerken van uw bestelling beperken
 • U kunt bezwaar maken tegen elk gebruik dat profilering inhoudt, of bezwaar maken tegen automatische beslissingen die door ons namens u worden genomen
 • U kunt een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben
 • U kunt een kopie ontvangen van uw gegevens die worden overgedragen naar een ander bedrijf of die direct naar het desbetreffende bedrijf laten overdragen

Als u de gegevens die u aan Yours Clothing hebt verstrekt wilt bijwerken of controleren, of als u een kopie van uw gegevens die wij in uw bezit hebben wilt aanvragen, kunt u dat doen door u aan te melden bij uw account, door contact met ons op te nemen via ons contactformulier 03448 204 204, of door ons schrijven op het onderstaande adres:

Newcombe House,
Bakewell Road,
Peterborough,
PE2 6XU,
Verenigd Koninkrijk

Voor onze beveiligingsprocedures kunnen we vragen om een bewijs van identiteit voordat we enige informatie vrijgeven. Dit bewijs van identiteit kan zijn in de vorm van een van de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt bij de registratie van uw account. We raden u aan niet de wachtwoordgeheugenfunctie van de browser te gebruiken, omdat anders andere mensen uw terminal kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens en die verwerken, kunt u contact opnemen met het Information Commissioners Office (ICO) op 0303 123 1113, of via de meldingsfunctie op hun website.